Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Truskawkowo - Strona główna

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi TruskawkowoNa skróty

Poradnia

Nasza oferta specjalistyczna

Przy naszym przedszkolu uruchomiona została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Zapraszamy !

Oferta Poradni " Ab ovo"

KONSULTACJE
Konsultacje w naszej poradni polegają na rozmowie i wywiadzie z rodzicami dziecka, zapoznaniu się z ich potrzebami, wyłonieniu trudności i problemów, jak również na wyznaczeniu drogi do ich rozwiązań z uwzględnieniem możliwości rodziny. Obejmuje z zwyczaj jedno spotkanie. 

psychologiczno-pedagogiczna z rodzicami 

OBSERWACJA 
Po obserwacji dziecka indywidualnej lub w grupie dzieci następuje wskazanie adekwatnej oferty pomocy (pogłębionej diagnozy oraz dalszej terapii)

Zazwyczaj obejmuje jedno do dwóch spotkań 

DIAGNOZA
• diagnoza pedagogiczna (obejmuje wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju, określenie form i metod stymulacji rozwoju dziecka)
• diagnoza psychologiczna (obejmuje rozpoznanie poziomu rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka)
• diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej
• diagnoza logopedyczna
• diagnoza neurologopedyczna
• diagnoza dysleksji lub ryzyka dysleksji
• diagnoza gotowości/dojrzałości szkolnej

TERAPIA
• terapia pedagogiczna ukierunkowana na pracę z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym
• terapia pedagogiczna ukierunkowana na pracę korekcyjno – kompensacyjną z dziećmi w wieku szkolnym (klasy 1-3)
• Terapia psychologiczna ukierunkowana na ro
• Terapia logopedyczna
• Terapia neurologopedyczna 
• Terapia ręki - zajęcia ukierunkowane na wspieranie sprawności motoryki małej i grafomotoryki.Copyright Truskawkowo 2014 - 2023 | design by input | engine by input